Gymnastiekvereniging Saturnia        BLEISWIJK

AANMELDEN

Welkom als lid bij gymnastiekvereniging "Saturnia". Aanmelden bij "Saturnia" geschiedt op n van de volgende wijzen:

Het lidmaatschap geldt altijd voor een geheel seizoen, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni (of een gedeelte daarvan indien het een nieuw lid betreft) en kan alleen worden beëindigd aan het einde van een seizoen met een opzegtermijn van 1 maand. Concreet betekent dit dat een afmelding vr 1 juni binnen moet zijn.
De contributie wordt gend via automatisch incasso of, indien men hier niet mee akkoord gaat, wordt een nota toegezonden. Na aanmelding als nieuw lid wordt de contributie geheven over de resterende tijd van het lopende seizoen. Het inschrijfgeld bedraagt 10,-.

AFMELDEN

Afmelden als lid kan op n van de volgende wijzen:

Afmeldingen, die ingaan op 1 juli, dienen vr 1 juni bij het bestuur bekend te zijn. Is dit niet het geval dan blijft er contributie verschuldigd voor een periode van een jaar. Bij voortijdige opzegging van het lidmaatschap is restitutie van de contributie niet mogelijk.