Gymnastiekvereniging Saturnia        BLEISWIJK

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester Vacant
Technische zaken Vacant
Overig lid

Het bestuur van Saturnia vergadert ongeveer eens in het kwartaal. Daarin bespreken zij allerlei voorkomende dingen binnen de vereniging, van leiding tot financiën.